แป้งทอดไก่สำเร็จรูป 1 กิโลกรัมแป้งทอดไก่สำเร็จรูป 1 กิโลกรัม
1000 grams / 65 Baht

more