ผงปรุงรสวิงซ์แซ่บวิธีการใช้

ใช้โรยหรือคลุำกลงบนผลิตภัณฑ์ที่ต้องการโดยตรง

ขนาดและราคาสินค้า

- 450 กรัม         115 บาท/ซอง
เป็นผงปรุงรสสำเร็จรูป สำหรับเพิ่มความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ข้าวโพดคั่ว, ไก่ทอด, มันฝรั่งทอด ให้มีกลิ่น, รสชาติ และลักษณะปรากฎที่น่ารับประทานมากขึ้น

AMOUNT


RELATED ITEMS