เฟรนไชส์ ชาป๊อป "ไทเชฟ"วิธีการใช้

อุปกรณ์ที่จะได้รับ
1. คีออสแบบถอดประกอบได้ 1 ชุด
2. ผงสำหรับชงเครื่องดื่ม 20 กก. 
   ( ชามะนาว 10 กก. / มะนาวน้ำผึ้ง 10 กก. )
3. กระปุกผงชง 2 รส พร้อมช้อนตวงพลาสติก
4. กระติกน้ำร้อน 10 ลิตร
5. ที่ใส่หลอด
6. แก้ว + ฝา ไทเชฟ 1 ลัง ( 22 ออนซ์ )
7. เสื้อไทเชฟ 2 ตัว
8. แก้วชง 2 ใบ
9. ถุงใส 6x14  5 แพ็ค
10. ช้อนชง 2 คัน
11. หลอดงอ 3 แพ็ค 
12. สแตนดี้แก้วยักษ์ 1 อัน

ขนาดและราคาสินค้าAMOUNT


RELATED ITEMS